Helsedirektoratet - velferdsteknologi

Samveis – ta i bruk velferdsteknologi i kommunene, anbefalinger om digitale trygghetsalarmer, standarder og rammeverk for velferdsteknologi.  
Les mer om det på Helsedirektoratets hjemmesider - klikk her

Logg inn for å kommentere