2015-09-07

uke37informasjonsteknologi og samfunnet - livslang læring