Øyhopping - Oslo - 2019

Øyhopping - Oslo - 2019

Øyene og store deler av Oslo-området (Ljanslandet, Nesodden, Frogner, Bogstad, Ullern) kom i middelalderen ved avlatsgaver og annet inn under klosteret på Hovedøya. Ved reformasjonen (1536) ble det krongods, og øyene forble lenge statseiendom. Noe er solgt ut til private og andre.

 

2019 08 11 Oslo yhopping

Google map

 

 

Hovedøya

Engelske Cistersiensermunker fra 1147. Kristin Lavransdatter besøkte ~1320. Den fordrevne Chr.II ville erobre Akershus i 1531, men klosteret ble erobret, plyndret og konfiskert i 1132. Omkring 1800 bondegård og ekserserplass. 1808 Krutthus - 1830 Arsenal. HM Kongens garde fra 1914 seks ukers rekruttskole i sommemånedene. Mye militær virksomhet, til dels adgang forbudt. 1872 Karantenestasjon, nedlagt 1931. Kommunen leide områder og anla i 1914 sjøbad i sydvest med gratis ferge. 1916: 121’ besøkende - 1936: 238’ besøkende. 1951 stengt pga vannhygiene. Tyskerne hadde brakkeleir 1940-45. Oslo kommune kjøpte i 1952. Interneringsleir for tyskertøser i 1945. Senere midlertidige familieboliger fram til 1970, opptil 150 familier. Mesteparten av øya er nå fredet/vernet.

Lindøya

Ubenyttet siden klostertiden. Senere Holm og Bøes båtopplag, Karl A. Jensens fiskestasjon, samt et par fiskerhjem på leiet grunn fra staten. Noen telt (ulovlig) på teltodden i syd fra 1905. Også enkle lemme-hytter som ble demontert om høsten. Sommeren 1920 gikk det sjøflyruter derfra til Stavanger, Haugesund og Bergen. Livlig St.Hansfest i 1920 førte til oppholdsforbud. Akerselvens båtforening fikk forhandlet leierett for hytter (kr 10 pr stk), som måtte være lette og billige i begrenset størrelse. Lindøya var den første av øyene som fikk hytter. Inntil 1939 bygget 300 hytter. Strøm og vann kom i 1954 og 1960. I dag 289 hytter + noen hus på ”Privaten”. Kong Oscars jakthytte er nå privateid. Naturreservat (91 da) i nordøst.

 

 

Hovedøya 469 da, Hofudøy etter høyde 47 moh 
Nakholmen 137 da. Navn etter nakki=høyde 
Lindøya 410 da, navn etter treet lind 
Bleikøya Navn etter bleikr=lys 
Sjursøya 106→200 da, Navn etter Sjur 
Heggholmen-Gressholmen-Rambergøya henger sammen
Langøyene 300 da
Ormøya 174 da. Navn etter buktende Ormesund? 
Malmøya - Malmøkalven 550 da, 98 da. 
Ulvøya 
Husbergøya 
Skjælholmene 
Tistiløya eller Padda

Nakholmen

Navnet uttales også Nakkholmen (kfr. etymologien). Øya er likevel ganske flat. Navnet kan også komme av naken. Fra 1923 hytter, i dag 182. Fra 1843 drevet jordbruk og gartneri. Aarseths skibsbyggeri på nord-pynten 1918 - 52. Fra vest er det tatt mye stein til bygging av Dyna fyr. Chr’a roklubb disponerte odde i sørvest 1912 - 80-tallet.

Bleikøya

ble åpnet for hyttebygging i 1923. Trolig kunne man melde sin interesse. En søndag sist i april dro folket ut, og det ble trukket lodd om de oppmålte tomtene. Vellet støpte etter hvert vannsisterner og la rørforgreninger. Et gammelt sykehus for skrofuløse barn der ble kjøpt og bygget om til Velhus. Nord på øya ligger osloøyenes eneste gård, som er eid av samme familie siden1700-tallet.

Sjursøya

Genitiven Sjurs- er sen navnsetting. Øya også kalt Framnes. Gårdsbruk i 1741. Allerede for 200 år siden bygget fornemme familier landsteder på øyene nærmest fastlandet. Johan Borgen delvis vokst opp der. Kalt professorøya. Den gang 13 villaer. Øya ble kjøpt av byen i 1920 og var da knausete med skog og hus. Johan Fra 1921 - 34 ble øya planert, og 1100 m3 stein sprengt ut. Bro fra 1936 - nå halvøy. Arealet er nå nesten doblet. Delvis nødsarbeid. Anders Sørby tjenestegjorde en tid med kontorarbeid.

Heggholmen-Gressholmen-Rambergøya

kalles også Kaninøyene - tidligere har det krydd - stor skade på vegetasjonen og med erosjon - nå kaninfritt. Kristiania Skytterlag har holdt til på Gressholmen i mange år. Oslo Sjøflyhavn på Gressholmen 1927 - 39 (Lufthansa med Ju), i bruk til 1952. Fornebu overtok i 1939. Anlegget brukes nå av båtfolket. Gressholmen kro, badeplasser, også naturiststrand. Naturreservat - våtmarksområde. Steinfylling til Heggholmen. Tidligere industrivirksomhet, linoljepresse, såpeproduksjon, arbeiderbolig og skolestue. Rambergøya er også for-bundet med Gressholmen via steinfylling

Langøyene

hadde sementfabrikk med kalk fra Malmøya og Nordre Langøy fram til 1860-årene. 45 arbeidere. 15 sommerhus 1890-årene. i 1920 18 hus og 155 fastboende - egen skolekrets. Gateoppsop i sundet fra 1904, søppel fra 1908, 1910-12 ble skipsvrak senket i sundet (5-27m dyp) for å stoppe strømmen. I 30-årene 50’t i året. Stank, rotter, fluer, smittefare. Fyllinga avviklet noen år etter krigen. Sundet er nå et flatt og fruktbart areal på 100 da. Fyllingssletta ble i 2013 frarådet brukt, i 2014 er bare deler derav frarådet brukt. Området skal videre rehabiliteres.

Ormøya

Høker Juul bygde første våningshus ~1850, etterhvert villaer (1880). Dampbåt.

Malmøya

Landsted for fornemme familier alt fra tidlig 1800-tall (Christie). Fast veiforbindelse fra 1966. I dag 460 innb.

Malmøykalven

Sykehus for skrofuløse barn. Restaurantplaner (1930) falt i fisk. Øya er nå fredet

Ulvøya

Bro fra 1928, så utparsellering. I dag 1000 innb.

Husbergøya

hadde tidlig på 1900-tallet en tran- og sildeoljefabrikk. Tusener av tonn produsert. Toppen av øya har Fugle-tittetårn, nær toppen ligger den gamle direktørboli-gen, nå kystledhytte.

 

Det er klart for noen hopp på øyene mandag 19.august 2019
Jeg forstår at flere er interessert i å bli med. Det er kjekt å vite hvor mange som kommer, så jeg ber om tilbakemelding (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller 99 27 67 99) innen fredag 16/8. Du kan også registrere deg som deltaker på Facebook - se egen side for arrangementet her.
Vi får ta et lite forbehold om været. Melding om dette sendes eventuelt de påmeldte på søndag 18/8.
Vi møtes i Pipervika, utstikker 1 (nærmest Festningen) kl. 1130

Ferga går til Hovedøya kl. 1145. Der gjelder vanlig ruter-billett, som kan kjøpes på automat der, tappes fra Ruter-kort eller kjøpes på mobil. På Hovedøya tar vi en runde på en times tid og fortsetter med ferge videre til Lindøya øst kl.1253. Etter en runde på Lindøya finner vi fram til ei hytte til en kjenning av meg og nyter litt medbragt. 
Husk å ta med niste og drikke. 
Ferge tilbake fra Lindøya vest går hver time 34’ med retur Pipervika 58’. Ferge kl 1534 passer kanskje, men det får tiden vise. 
Vedlagt finner dere et lite notat om turen fra meg. 
Oslo kommune Bymiljøetaten, har utgitt et hefte: Turguide til øyene (<- klikk her for pdf). Der er det mange opplysninger og gode bilder. Jeg tror det kan fås tilsendt gratis . 
Vel møtt ! Kåre